aktuality

28.06. 2017

Ukončení doby udržitelnosti

logo.JPG

Projekt Učitel ONLINE je na úplném konci své doby udržitelnosti. Dne 30. 6. 2017 končí doba udržitelnosti, ale podařilo se dojednat, že webové stránky poběží i nadále a bude tedy možné materiály dále využívat a stahovat. Za spolupráci děkujeme ACTIV Učiteli

Za vedení projektu ještě jednou děkujeme všem, kteří se na celé realizaci projektu nějak podíleli.

Vedení projektu.

Petr Bárta

18.06. 2017

Vyhlašení souteže o nejlepší studentskou práci 2016/2017

soutez17a.JPG

Vyhlásili jsme soutěž o nejlepší studentskou prezentaci školního roku 2016/2017

Soutěží se volném pokračování studentských interaktivních prezentací, kde v letošním roce soutěží výstupy třídy: 6.O. Veškeré prezentace naleznete na PEKCLOUDU a na stránkách školy:


http://websidepbtridy.wz.cz/20162017/6.o/6.o.htm

 

Hlasovat můžete na tomto odkazu ZDE!

 

Uzávěrka hlasování je: pátek 30. 6. 2017

 

Petr B

10.06. 2016

Vyhlašení souteže o nejlepší studentskou práci 2015/2016

obr.JPG

Vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou prezentaci školního roku 2015/2016

Soutěží se volném pokračování studentských interaktivních prezentací, kde v letošním roce soutěží výstupy třídy: 5.OVeškeré prezentace naleznete na PEKCLOUDU a na stránkách školy: http://websidepbtridy.wz.cz/20152016/5o/5.o.htm

Hlasovat můžete na tomto odkazu ZDE!

Uzávěrka hlasování je: neděle 26. 6. 2016

Petr B.

08.10. 2015

Dotazník pro uzavření realizace globálních grantů

Vážená paní, vážený pane, vážený studente či žáku,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění níže uvedených dotazníků, které jsou nutné pro uzavření realizace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) ve Středočeském kraji a pro souhrnnou evaluační zprávu. Současně naše oddělení připravuje elektronickou publikaci „Příklady dobré praxe“ globálních grantů OP VK.

Dotazník je k dispozici ve dvou variantách:

  1. Pro pedagogy/lektory zařazené do projektu (dostupný zde: https://goo.gl/6r8RH1 )

  2. Pro žáky/studenty začleněné do projektu (dostupný zde: https://goo.gl/mUwmtm )

Výsledky poslouží k celkovému zhodnocení všech projektů realizovaných v rámci OP VK ve Středočeském kraji. Prováděné šetření je anonymní a výsledky budou využity pouze pro účely výše uvedené Evaluační zprávy.

Děkujeme za spolupráci a pomoc při vyplňování dotazníků.

Vedení projektu

pekarjeucitelonline.cz

svátek má Zdeňka, 23.6. 2024

Německý jazyk Německý jazyk

Autor:
Řadit:
01.11. 11

Beim arzt

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Prezentace je určena k výuce NJ ve skupině A2-B1 k nácviku lexikálního materiálu a gramatických vazeb k tématu "Gesundheit" a konverzeční situace "Beim Arzt".
13.11. 11

Berlin im Überblick

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Berlín
21.03. 12

Berufe I

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Prezentace je určena pro výuku německého jazyka ve skupině A1 k nácviku lexikálního materiálu a vazeb v témat "Arbeit, Beruf" a k zopakování a doplnění tématu "Familie".
21.03. 12

Berufe II

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace je určena pro výuku německého jazyka ve skupině A2-B1 ke zopakování a shrnutí lexikálního materiálu a vazeb k tématu "Schule, Beruf".
23.02. 11

Časování sloves - haben, sein

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, SŠ 1.,
Výklad a nácvik časování pomocných sloves haben a sein v celé paradigmě a užití slovesa haben v kladných a záporných větách s podstatným jménem ve 4. pádě.
04.10. 10

Časování sloves 1

Ročníky:
Výklad a nácvik gramatiky - časování sloves heissen a wohnen v 1.-3. os. sg.
04.10. 10

Časování sloves 2

Ročníky:
Výklad a nácvik gramatiky - časování pravidelných sloves v celé paradigmě.
04.10. 10

Časování sloves 3

Ročníky:
Opakování pravidelného časování, výklad a nácvik nepravidelných sloves typu fahren a lesen.
24.10. 10

Cestování dovolená

Ročníky:
konverzační téma cestování a dovolená
09.03. 11

Deklination der Adjektive - Übungen

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Předváděcí sešit je vytvořen pro Activ STUDIO
09.03. 11

Denní program

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
výklad,procvičení a upevnění slovní zásoby k tématu, úroveň A2
21.03. 12

Deutschland in Bildern

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Německo v obrázcích
27.09. 11

Die schweiz

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Die Schweiz - základní reálie Švýcarska
21.03. 12

Die Schweiz in Bildern

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Švýcarsko v obrázcích
09.03. 11

Erste Schritte

Ročníky: ZŠ 8, SŠ 1.,
Předváděcí sešit byl vytvořen pro Activ STUDIO.
05.10. 10

Essen Frühstück

Ročníky:
konverzační opakování slovní zásoby tématu Essen, zaměřené na rozdíly české a německé snídaně, eventuelně prohloubení slovní zásoby k tématu
17.10. 10

Essen und Trinken

Ročníky:
cvičení k prohloubení slovní zásoby k tématu Essen und Trinken
26.02. 12

Geographische Eigennamen

Ročníky: SŠ 2.,
Geographische Eigennamen - zeměpisné názvy
17.11. 11

Geschäfte und Einkaufen

Ročníky:
seznamuje s některými druhy obchodů a zboží, se slovní zásobou, která se týká sortimentu různých prodejen
10.03. 11

Geschichte österreichs

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Přehled a výklad historie Rakouska.
21.03. 12

Historischer Überblick Deutschlands

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Historický přehled Německa a úlohy k opakování
21.03. 12

Imperativ

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
rozkazovací způsob
10.03. 11

Imperativ

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Nácvik a procvičování tvoření rozkazovacího způsobu a jeho užití v řečových situacích.
29.11. 11

Infinitiv mit "zu"

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Závislý infinitiv a jeho používání v němčině
04.10. 10

Kleidung und Mode

Ročníky:
Uvedení a nácvik lexiky k tématu "Oblékání".
21.03. 12

Komparation

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Komparation - shrnutí pravidel pro stupňování přídavných jmen a příslovcí, úlohy na procvičování
10.03. 11

Konjunktiv II

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
výklad,použití, procvičení a upevnění tvarů konjunktivu II
17.11. 11

KonjunktivII

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Konjunktiv II - přehled, příklady a úlohy k procvičování
04.10. 10

Körper und Körperteile

Ročníky:
Uvedení a nácvik lexiky k tématu "Zdraví, části těla"
21.10. 10

Minulý čas

Ročníky:
minulý čas
24.10. 10

Minulý čas - opakování, procvičování

Ročníky:
procvičování préterita a perfekta často používaných nepravidelných sloves
16.03. 11

Modalverben

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Nácvik a opakování časování způsobových sloves a jejich užití ve větách.
21.03. 12

Odlučitelné a neodlučitelné předpony

Ročníky:
výklad a procvičování sloves s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou
21.03. 12

Österreich in Bildern

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Rakousko v obrázcích
21.03. 12

Prag

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Prag - základní reálie Prahy, popis Královské cesty a hlavních památek, úlohy
17.11. 11

Präpositionen 3+4 I

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Prezentace je určena pro výuku NJ ve skupině A1-A2 k nácviku a opakování předložkových vazeb se 3. a 4. pádem.
17.11. 11

Präpositionen 3+4 II

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 2.,
Prezentace je určena pro výuku NJ ve skupině A1-A2 k zopakování předložek se 3. a 4. pádem a k nácviku sloves, které se s nimi pojí.
21.10. 10

Předložky

Ročníky:
předložky
17.11. 11

Předložky se 3. a 4. pádem

Ročníky: SŠ 2.,
výklad + procvičení předložek se 3. a 4. pádem, obsahuje přehled předložek, jejich procvičení, použití otázek Wo? a wohin?
29.11. 11

Předložky se 3. pádem

Ročníky: SŠ 1.,
obsahuje různé druhy cvičení k osvojení, procvičení a opakování předložek se 3. pádem
17.11. 11

Předložky se 4. pádem

Ročníky: SŠ 1.,
obsahuje výklad,procvičení předložek se 4. pádem
27.03. 11

Préteritum

Ročníky: SŠ 3.,
výklad, opakování, procvičení tvarů préterita
24.10. 10

Přivlastňovací zájmena

Ročníky:
přivlastňovací zájmena
16.10. 10

Reálie BRD

Ročníky:
reálie BRD
28.03. 11

Reflexivverben

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Nácvik a procvičování časování zvratných sloves a jejich využití ve větách.
17.11. 11

Rektion der Verben - vazby sloves

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Vazby sloves
17.11. 11

Relativsätze

Ročníky: SŠ 3.,
Vztažné věty v němčině
13.04. 11

Republik Österreich

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Základní reálie Rakouska
21.03. 12

Rozhovor

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Nácvik řízeného rozhovoru pro 4. část státní části maturitní zkoušky.
17.11. 11

Schule

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 4.,
Prezentace je určena pro výuku NJ ve skupině B1-B2 k zopakování a shrnutí konverzačního tématu "Schule"
17.11. 11

Schulsachen

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, SŠ 1.,
Prezentace je určena pro výuku NJ ve skupině 0-A1 k nácviku a opakování lexikálního materiálu k tématu "Schule" a vazby slovesa haben + 4.pád.
26.10. 10

Slovesa stehen, liegen...

Ročníky:
Práce se změřuje na výklad rozdílů mezi slovesy, procvičení
21.03. 12

Směrová příslovce

Ročníky:
výklad a procvičení směrových příslovcí "hin" a "her" a jejich složenin.
29.11. 11

Souvětí podřadné

Ročníky:
seznamuje studenty s obvyklými a často používanými spojkami, které uvozují vedlejší věty, pravidly pro slovosled, procvičování formou přiřazování, doplňování a tvoření
26.10. 10

Stupnovani pridavnych jmen

Ročníky:
Sešit je určen k výkladu a procvičení stupňování přídavných jmen, časová dotace: 1 vyučovací jednotka
28.03. 11

Tiere

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, SŠ 1.,
Uvedení a procvičování lexikálního materiálu v tématu "Zvířata".
28.03. 11

Trpný rod

Ročníky: SŠ 2.,
Výklad trpného rodu, příklady použití.
21.03. 12

Tschechische Republik

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Tschechische Republik - základní reálie o České republice a úlohy k tématu
28.02. 12

Účelové věty

Ročníky: SŠ 3.,
Finalsätze - účelové věty
21.03. 12

Wegbeschreibung

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace je určena pro výuku německého jazyka ve skupině A2-B1 k nácviku slovní zásoby a vazeb nutných ke zvládnutí komunikační situace "In der Stadt, Wegbeschreibung".
29.11. 11

Wien I

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Vídeň a její nejznámější památky
13.11. 11

Wien II

Ročníky: SŠ 2.,
Nejznámější památky Vídně
21.03. 12

Wohnen A1

Ročníky:
Základní slovní zásoba k tématu bydlení, dům.
21.03. 12

Wohnen I

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 2.,
Prezentace je určena pro výuku NEJ ve skupině A1-A2 k nácviku a opakování lexikálního materiálu k tématu "Wohnen".
21.03. 12

Wohnen II

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 3.,
Prezentace je určena pro výuku NEJ ve skupině A1-A2 k nácviku a opakování lexikálního materiálu a vazeb v tématu "Wohnen".
21.03. 12

Wortstellung

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
pořádek slov
28.03. 11

Zdraví a nemoci

Ročníky: SŠ 3.,
výklad, procvičení a upevnění slovní zásoby k tématu.
21.03. 12

Zeitangaben

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
časové údaje v němčině
21.03. 12

Zeměpisné názvy

Ročníky:
seznámení a procvičování často používaných zeměpisných názvů a jejich předložek
11.03. 11

Způsobová slovesa

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
výklad a procvičení časování způsobových sloves v přítomném čase