aktuality

28.06. 2017

Ukončení doby udržitelnosti

logo.JPG

Projekt Učitel ONLINE je na úplném konci své doby udržitelnosti. Dne 30. 6. 2017 končí doba udržitelnosti, ale podařilo se dojednat, že webové stránky poběží i nadále a bude tedy možné materiály dále využívat a stahovat. Za spolupráci děkujeme ACTIV Učiteli

Za vedení projektu ještě jednou děkujeme všem, kteří se na celé realizaci projektu nějak podíleli.

Vedení projektu.

Petr Bárta

18.06. 2017

Vyhlašení souteže o nejlepší studentskou práci 2016/2017

soutez17a.JPG

Vyhlásili jsme soutěž o nejlepší studentskou prezentaci školního roku 2016/2017

Soutěží se volném pokračování studentských interaktivních prezentací, kde v letošním roce soutěží výstupy třídy: 6.O. Veškeré prezentace naleznete na PEKCLOUDU a na stránkách školy:


http://websidepbtridy.wz.cz/20162017/6.o/6.o.htm

 

Hlasovat můžete na tomto odkazu ZDE!

 

Uzávěrka hlasování je: pátek 30. 6. 2017

 

Petr B

10.06. 2016

Vyhlašení souteže o nejlepší studentskou práci 2015/2016

obr.JPG

Vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou prezentaci školního roku 2015/2016

Soutěží se volném pokračování studentských interaktivních prezentací, kde v letošním roce soutěží výstupy třídy: 5.OVeškeré prezentace naleznete na PEKCLOUDU a na stránkách školy: http://websidepbtridy.wz.cz/20152016/5o/5.o.htm

Hlasovat můžete na tomto odkazu ZDE!

Uzávěrka hlasování je: neděle 26. 6. 2016

Petr B.

08.10. 2015

Dotazník pro uzavření realizace globálních grantů

Vážená paní, vážený pane, vážený studente či žáku,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění níže uvedených dotazníků, které jsou nutné pro uzavření realizace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) ve Středočeském kraji a pro souhrnnou evaluační zprávu. Současně naše oddělení připravuje elektronickou publikaci „Příklady dobré praxe“ globálních grantů OP VK.

Dotazník je k dispozici ve dvou variantách:

  1. Pro pedagogy/lektory zařazené do projektu (dostupný zde: https://goo.gl/6r8RH1 )

  2. Pro žáky/studenty začleněné do projektu (dostupný zde: https://goo.gl/mUwmtm )

Výsledky poslouží k celkovému zhodnocení všech projektů realizovaných v rámci OP VK ve Středočeském kraji. Prováděné šetření je anonymní a výsledky budou využity pouze pro účely výše uvedené Evaluační zprávy.

Děkujeme za spolupráci a pomoc při vyplňování dotazníků.

Vedení projektu

pekarjeucitelonline.cz

svátek má Zdeňka, 23.6. 2024

Matematika Matematika

Autor:
Řadit:
14.10. 10

Absolutní hodnota

Ročníky:
Absolutní hodnota čísla, graf funkce abs. hodnota
24.02. 11

Absolutní hodnota z rozdílu reálných čísel

Ročníky: SŠ 1.,
Význam absolutní hodnoty rozdílu reálných čísel, ukázky na příkladech.
06.03. 11

Absolutní hodnota, definice

Ročníky: SŠ 1.,
Definice absolutní hodnoty a její význam. Úvodní prezentace na téma lineární rovnice s absolutní hodnotou.
19.10. 11

Algebra 1 - hodnota proměnné, hodnota výrazu

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Materiál je vytvořen v programu ActivSTUDIO
25.10. 11

Analytická geometrie lineárních útvarů 1 - úvod

Ročníky: SŠ 3.,
Základní pojmy v rovině - souřadnice bodu, velikost úsečky, střed úsečky
25.10. 11

Analytická geometrie lineárních útvarů 2 - vektory

Ročníky: SŠ 3.,
Zavedení pojmu vektor, souřadnice vektoru, velikost vektoru
09.11. 11

Analytická geometrie lineárních útvarů 3 - operace s vektory

Ročníky: SŠ 3.,
Operace s vektory, úhel vektorů, kolmé vektory,výklad v hodině + řešení úloh
09.11. 11

Analytická geometrie lineárních útvarů 4 - parametrická rovnice přímky

Ročníky: SŠ 3.,
Grafické vyvození pojmu parametrická rovnice přímky, Základní úlohy.
06.03. 11

Aritmetická posloupnost

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
výkladová hodina s příklady
09.11. 11

Barevné trojice neposedové

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Materiál je vytvořen v programu Activ Studio.
09.11. 11

Celá čísla

Ročníky: SŠ 1.,
Množina všech celých čísel
31.03. 12

Celá čísla - cvičení

Ročníky: SŠ 1.,
Definice, operace, vztahy. Cvičení na počítání s celými čísly.
26.02. 12

Číselné výrazy - krokování

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Materiál je vytvořen v programu ActivStudio.
07.02. 12

Definice lineární funkce

Ročníky: SŠ 2.,
Definice funkce, ukázky.
26.02. 12

Dělení lomených výrazů

Ročníky: SŠ 1.,
Příklady na procvičení dělení lomených výrazů
21.10. 10

Dělení úsečky

Ročníky:
Dělení úsečky Úlohy jsou řešeny v prostředí čtvercové sítě, postupně se zvyšuje náročnost.
31.03. 12

Dělitelnost

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál je vytvořen v programu ActivInspire
20.10. 10

Derivace funkce

Ročníky:
Derivace funkce
14.10. 10

Druhá odmocnina

Ročníky:
Druhá odmocnina z čísla
22.10. 10

Eukleidovy věty

Ročníky:
Zavedení E. vět, řešení jednoduchých úloh
20.06. 11

Exponenciální rovnice 1

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 4.,
Interaktivní materiál pro úvod do učiva o řešení exponenciálních rovnic. Vytvořeno v SW ActivSTUDIO.
25.10. 11

Exponenciální rovnice 2

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 4.,
Interaktivní materiál pro výuku exponenciálních rovnic. Vytvořeno v SW ActivSTUDIO.
15.11. 11

Exponenciální rovnice 3

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní materiál k procvičení jednodušších typů exponenciálních rovnic.
15.11. 11

Exponenciální rovnice 4

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní materiál pro výuku metod řešení exponenciálních rovnic. Vytvořeno v SW ActivSTUDIO.
15.11. 11

Exponenciální rovnice 5

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní materiál pro výuku řešení obtížnějších typů exponenciálních rovnic.
25.10. 11

Geometrická algebra 1 - čtverec, obdélník

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Materiál je vytvořen pro ActivSTUDIO
09.03. 11

Geometrická posloupnost

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Výkladová hodina s příklady
20.10. 10

Graf složené goniometrické funkce I

Ročníky:
Sestavení grafů funkcí y=a.sin(bx+c), y=a.cos(bx+c)
20.10. 10

Grafy složených goniometrických funkcí II

Ročníky:
Sestavení grafů funkcí y = a.sin(bx+c), y = a.cos(bx+c)
19.10. 10

Historické čtverce

Ročníky:
Historické čtverce Hledání řešení historického Dürerova magického čtverce slouží jako pilotní úloha pro objevování postupu řešení soustavy tří rovnic o třech neznámých.
25.10. 10

Hledáme obsah trojúhelníku

Ročníky:
Hledáme obsah trojúhelníku Řešením úloh na čtverečkovaném papíru žáci získávají zkušenosti, které poslouží k hlubšímu pochopení vzorce pro výpočet obsahu trojúhelníku.
11.03. 11

Inverzní funkce

Ročníky: SŠ 2.,
Interaktivní materiál k výuce učiva o inverzní funkci.
08.02. 12

Jednoduché konstrukce trojúhelníku

Ročníky: SŠ 1.,
Tři základní konstrukční úlohy, pojmy výška, těžnice
Autor: Jitka Kalná
10.03. 11

Kombinace s opakováním

Ročníky: SŠ 4.,
Kombinatorika - kombinace s opakováním
27.03. 11

Kombinatorika - binomická věta

Ročníky: SŠ 4.,
Binomická věta - vzorec
13.10. 10

Kombinatorika 1 - Pravidlo součtu a součinu

Ročníky:
Kombinatorické pravidlo součinu a součtu
13.10. 10

Kombinatorika 2 - Variace

Ročníky:
Variace bez opakování
16.10. 10

Kombinatorika 3 - Permutace

Ročníky:
Permutace, vyjádření počtu permutací pomocí faktoriálu
20.10. 10

Kombinatorika 4, Kombinace

Ročníky:
Kombinace bez opakování, kombinační číslo
20.10. 10

Kombinatorika 5, Kombinační číslo a jeho vlastnosti

Ročníky:
Vlastnosti kombinačho čísla
14.03. 11

Komplexní čísla I

Ročníky: SŠ 3.,
Zavedení pojmu, mocniny i, algebraický tvar, zobrazení
10.03. 11

Komplexní čísla II

Ročníky: SŠ 3.,
KČ jako vektor, absolutní hodnota, součet, rozdíl i graficky
14.03. 11

Konstrukce pravidelného pěti a desetiúhelníku

Ročníky: SŠ 1.,
Postupné sestrojení obou n-úhelníků
Autor: Jitka Kalná
28.03. 11

Konstrukce pravidelného sedmiúhelníku

Ročníky: SŠ 1.,
Postupnými kroky je provedena konstrukce pravidelného 7 úhelníku, vepsaného kružnici
Autor: Jitka Kalná
26.02. 12

Konstrukce trojúhelníku

Ročníky: SŠ 1.,
Tři úlohy s kružnicí opsanou a vepsanou
Autor: Jitka Kalná
14.03. 11

Konstrukční úlohy-trojúhelník

Ročníky: SŠ 1.,
Sešit obsahuje tři konstrukční úlohy,jednu základní, druhá z úloh využívá Thaletovu kružnici a třetí středový a obvodový úhel.
Autor: Jitka Kalná
14.03. 11

Kosinová věta v příkladech

Ročníky: SŠ 2.,
Kosinová věta v příkladech
19.10. 10

Kvadratické nerovnice-grafické řešení

Ročníky:
Grafické řešení kvadratických nerovnic. Využití grafu kvadratické funkce.
19.10. 10

Kvadratické nerovnice-parabola

Ročníky:
Grafické řešení kvadratických nerovnic.Parabola jako graf kvadratické funkce.
10.03. 11

Lichá funkce - shrnutí

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 4.,
Interaktivní materiál ke shrnutí a opakování učiva o liché funkci.
20.10. 10

Limita fukce

Ročníky:
Limita funkce.
20.10. 10

Limita funkce

Ročníky:
Limita funkce v nevlastním bodě.
26.02. 12

Lineární funkce I, příklady

Ročníky: SŠ 2.,
Lineární funkce, příklady na graf lineární funkce.
26.02. 12

Lineární funkce s absolutní hodnotou

Ročníky: SŠ 2.,
Lineární funkce s absolutní hodnotou.
26.02. 12

Lineární funkce, svazek přímek

Ročníky: SŠ 2.,
Lineární funkce, posunutí grafu, svazek přímek.
26.02. 12

Lineární funkce, trs přímek

Ročníky: SŠ 2.,
Geometrický význam směrnice.
25.10. 11

Lineární nerovnice se dvěma absolutními hodnotami I

Ročníky: SŠ 1.,
Ukázka grafického i algebraického způsobu řešení nerovnice.
25.10. 11

Lineární nerovnice se dvěma absolutními hodnotami II

Ročníky: SŠ 1.,
Další příklady nerovnic řešené odstraněním absolutní hodnoty.
13.10. 10

Lineární rovnice

Ročníky:
Prezentace pro 1. ročník, měla by předcházet výkladu na téma kvadratické rovnice.
10.03. 11

Lineární rovnice se dvěma absolutními hodnotami

Ročníky: SŠ 1.,
Lineární rovnice se dvěma absolutními hodnotami, ukázky na příkladech.
31.03. 12

Logická výstavba matematiky

Ročníky: SŠ 1.,
Důkazy
14.03. 11

lomené výrazy krácení

Ročníky: SŠ 1.,
lomené výrazy - krácení
18.10. 10

Magické čtverce n x n

Ročníky:
Materiál je určen žákům 1. ročníku SŠ. První čtyři strany lze využít i pro žáky 8. a 9. třídy ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Žáci řeší nejprve úlohy s konkrétními čísly, odhalují vztahy a souvislosti, které pak vyjadřují pomocí proměnných obecně.
14.03. 11

Měření úhlů 1

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Materiál je vytvořen v programu ActivSTUDIO.
26.05. 11

Měření úhlů 2 - netradiční zavedení funkce tangens

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je vytvořen v programu ActivSTUDIO. Materiál obsahuje úlohy, které vedou k objevení funkce tangens.
09.03. 11

Mnohočleny - základy

Ročníky: SŠ 1.,
Mnohočleny - sčítání, odčítání
29.11. 11

Množiny 1

Ročníky: SŠ 1.,
Základní množinové pojmy. Výklad.
25.11. 11

Množiny 2

Ročníky: SŠ 1.,
Základní množinové pojmy. Cvičení.
29.11. 11

Množiny 3

Ročníky: SŠ 1.,
Množinové operace - průnik, sjednocení. Výklad
29.11. 11

Množiny 4

Ročníky: SŠ 1.,
Množinové operace - rozdíl, doplněk. Výklad.
29.11. 11

Množiny 5

Ročníky: SŠ 1.,
Množinové operace - cvičení
26.02. 12

Množiny 6

Ročníky: SŠ 1.,
Slovní úlohy řešené pomocí Vennových diagramů
31.03. 12

Množiny 7

Ročníky: SŠ 1.,
Intervaly a absolutní hodnota
26.02. 12

Množiny 8

Ročníky: SŠ 1.,
Množinové operace s intervaly
31.03. 12

Množiny 9

Ročníky: SŠ 1.,
Množiny a operace s nimi - souhrnné cvičení
17.10. 10

Mocninné funkce

Ročníky:
Materiál obsahuje přípravu pro shrnutí učiva o mocninných funkcích. Může být využit pro problémové vyučování, v opakovací hodině nebo pro samostudium.
17.11. 11

Mocniny s celým exponentem

Ročníky: SŠ 1.,
Mocniny s celým exponentem - cvičení
14.10. 10

Násobek a dělitel čísla

Ročníky:
Společný násobek čísel, společný dělitel
09.02. 12

Násobení a dělení mnohočlenů

Ročníky: SŠ 1.,
Příklady na násobení, dělení a úpravy mnohočlenů
26.02. 12

Násobení lomených výrazů

Ročníky: SŠ 1.,
Příklady na procvičení násobení lomených výrazů
31.03. 12

Násobilkové čtverce 1

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál je vytvořen v programu ActivStudio.
31.03. 12

Násobilkové čtverce 2

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál je vytvořen v programu ActivStudio
26.02. 12

Nekonečná geometrická řada

Ročníky: SŠ 4.,
Výklad učiva, řešené úlohy, cvičení
Autor: Jitka Kalná
17.10. 10

Nepřímá úměrnost

Ročníky:
Materiál obsahuje přípravu pro výuku nepřímé úměrnosti na středoškolské úrovni.
25.10. 11

Nerovnice s absolutní hodnotou I

Ročníky: SŠ 1.,
Definice absolutní hodnoty (opakování). Ukázky využití def na příkladech.
25.10. 11

Nerovnice s absolutní hodnotou II

Ročníky: SŠ 1.,
Definice absolutní hodnoty z rozdílu reálnách čísel a využití při řešení rnerovnic.
25.10. 11

Nerovnice s absolutní hodnotou, vlastnosti abs. hodnoty

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování vlastností absolutní hodnoty. Ukázky využití vlastností při řešení úloh.
13.10. 10

Neúplné kvadratické rovnice

Ročníky:
Prezentace pro1.ročník.Měla by následovat po prezentaci na téma lineární rovnice.
26.02. 12

Obecná rovnice přímky

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad učiva, řešené úlohy
18.10. 10

Objevujeme magické čtverce

Ročníky:
Seznámení s magickými čtverci,rozvíjení logického myšlení, kombinačních schopností.
16.03. 11

Obsah rovinných útvarů netradičně

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Materiál je vytvořen v programu ActivSTUDIO.
17.10. 10

Omezená funkce

Ročníky:
Materiál obsahuje přípravu pro výuku učiva o omezené funkci, může být využit k ústnímu zkoušení nebo k samostudiu.
22.10. 10

Opakování analytické geometrie přímky

Ročníky:
Opakování analytické geometrie přímky - řešení úloh
17.11. 11

Opakování Pythagorovy věty ze ZŠ (1)

Ročníky: SŠ 1.,
Využití poznatků Pythagorovy věty ze základní školy.
17.11. 11

Opakování Pythagorovy věty ze ZŠ (2)

Ročníky: SŠ 1.,
Další využití Pythagorovy věty pro určení poloměru kružnice vepsané rovnostrannému trojúhelníku, úhlopříček rovinných útvarů a tělesové úhlopříčky krychle.
26.02. 12

Osová souměrnost

Ročníky: SŠ 2.,
Zavedení pojmu osová souměrnost
26.02. 12

Otočení

Ročníky: SŠ 2.,
Otočení, výklad
17.10. 10

Periodická funkce

Ročníky:
Materiál pro výuku učiva o periodické funkci. může být využit pro opakování učiva nebo pro samostudium.
26.02. 12

Planimetrie - konstrukce trojúhelníku 2

Ročníky: SŠ 1.,
3 konstrukční úlohy, využívá větu o středových a obvodových úhlech
Autor: Jitka Kalná
16.03. 11

Planimetrie - středový a obvodový úhel

Ročníky: SŠ 1.,
výklad + 2úlohy
Autor: Jitka Kalná
16.03. 11

Posloupnost - zavedení pojmu

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Zavedení pojmu posloupnost, určení posloupnosti vzorcem pro n-tý člen
26.02. 12

Posunutí

Ročníky: SŠ 2.,
Posunutí, výklad
25.10. 11

Pravděpodobnost 1

Ročníky: SŠ 4.,
Náhodné pokusy, jevy
25.10. 11

Pravděpodobnost opačného jevu

Ročníky: SŠ 4.,
Pravděpodobnost opačného jevu Příklady na využití
25.10. 11

Pravděpodobnost, Nezávislé jevy

Ročníky: SŠ 4.,
Nezávislé jevy, násobení pravděpodobností
17.11. 11

Pravděpodobnost, pravděpodobnosti jevů

Ročníky: SŠ 4.,
Pravděpodobnost, pravděpodobnosti jevů
17.11. 11

Pravděpodobnost, sčítání pravděpodobností

Ročníky: SŠ 4.,
Sčítání pravděpodobností, zavedení pojmu a definice
21.10. 10

Pravidelný n-úhelník - vzorce pro obsah

Ročníky:
Formou krátké prezentace jsou odvozeny vzorce pro obsah
26.02. 12

Převody úhlových stupňů na radiány / 2.

Ročníky: SŠ 2.,
Převody úhlových stupňů na radiány
28.02. 12

Převody úhlových stupňů na radiány / 3.

Ročníky: SŠ 2.,
Převody úhlových stupňů na radiány
28.02. 12

Převody úhlových stupňů na radiány / 4.

Ročníky: SŠ 2.,
Převody úhlových stupňů na radiány
28.02. 12

Převody úhlových stupňů na radiány / 5.

Ročníky: SŠ 2.,
Převody úhlových stupňů na radiány
28.02. 12

Převody úhlových stupňů na radiány 1.

Ročníky: SŠ 2.,
Převody úhlových stupňů na radiány
27.03. 11

Přirozená čísla

Ročníky: SŠ 1.,
Přirozená čísla
27.03. 11

Prostá funkce

Ročníky: SŠ 2., SŠ 4.,
Interaktivní materiál pro výuku vlastností funkcí.
18.12. 11

Průprava algebry - prostředí zvířátka 1

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, SŠ 1.,
Materiál je vytvořen v programu Activ STUDIO.
18.12. 11

Průprava algebry - prostředí zvířátka 2

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Materiál je vytvořen v programu Activ STUDIO.
14.10. 10

Prvočísla a čísla složená

Ročníky:
Hledání prvočísel, složená čísla
17.11. 11

Pythagorova věta v příkladech 1

Ročníky: SŠ 1.,
Konkrétní příklady na využití PV s náčrtky a skrytým řešením
24.11. 11

Racionální čísla

Ročníky: SŠ 1.,
Množina všech racionálních čísel
17.11. 11

Reálná čísla

Ročníky: SŠ 1.,
Množina všech reálných čísel
28.03. 11

Řešení pravoúhlého trojúhelníku.

Ročníky: SŠ 1.,
příklad na pravoúhlý trojúhelník
12.10. 10

Řez jehlanu ve volném rovnoběžném promítání I

Ročníky:
Výklad učiva - sestrojení řezu tělesa
Autor: Jitka Kalná
19.10. 10

Řez jehlanu ve volném rovnoběžném promítání II

Ročníky:
Výklad učiva - sestrojení řezu tělesa
Autor: Jitka Kalná
12.10. 10

Řez krychle ve volném rovnoběžném promítání

Ročníky:
Výklad učiva - řez krychle rovinou ve volném rovnoběžném promítání
Autor: Jitka Kalná
12.10. 10

Řez kvádru ve volném rovnoběžném promítání I

Ročníky:
Výklad učiva, postupné sestrojení řezu tělesa
Autor: Jitka Kalná
12.10. 10

Řez kvádru ve volném rovnoběžném promítání II

Ročníky:
Výklad učiva - konstrukce řezu kvádru
Autor: Jitka Kalná
08.02. 12

Rovnice přímky - opakovací úlohy

Ročníky: SŠ 3.,
Řešení úloh - rovnice přímky, vektory
28.02. 12

Rovnice přímky - test

Ročníky: SŠ 3.,
6 úloh na obecnou nebo parametrickou rovnici přímky + hlasovací zařízení ActiVote
08.02. 12

Rozklad mnohočlenů

Ročníky: SŠ 1.,
Použití vzorců na rozklad mnohočlenů, užití rozkladů mnohočlenů
08.02. 12

Sčítání a odčítání lomených výrazů

Ročníky: SŠ 1.,
Příklady na sčítání a odčítání lomených výrazů
28.02. 12

Shodná zobrazení - úvod

Ročníky: SŠ 2.,
Zavedení pojmu shodná zobrazení
28.03. 11

Sinová věta v příkladech

Ročníky: SŠ 2.,
sinova veta - příklady
18.12. 11

Součtové trojúhelníky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Materiál je vytvořen v programu Activ Studio.
17.11. 11

Sousedé

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je vytvořen v programu Activ Studio.
26.02. 12

Stejnolehlost

Ročníky: SŠ 1.,
Výklad stejnolehlosti, řešené úlohy, stejnolehlost kružnic
Autor: Jitka Kalná
28.02. 12

Středová souměrnost

Ročníky: SŠ 2.,
Středová souměrnost, zavedení pojmu, výklad
28.03. 11

Sudá a lichá funkce - úvod

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Interaktivní materiál k navození správných představ před výukou učiva o sudé a liché funkci.
28.03. 11

Sudá funkce - opakování

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 4.,
Interaktivní materiál ke shrnutí a opakování učiva o sudé funkci.
21.10. 10

Tabulka hodnot goniometrických funkcí

Ročníky:
Odvození významných hodnot goniometrických funkcí + tabulka
25.10. 11

Test "Kvadratické křivky"

Ročníky: SŠ 3.,
Obsahuje test se 6 úlohami - využití ACTIVote. Žák přiřazuje rovnice a obrázky k sobě.
Autor: Jitka Kalná
26.10. 11

Test kvadratické křivky 2

Ročníky: SŠ 3.,
Test využívá hlasovací zařízení ACTIVote - pro každého žáka 1 zařízení. Obsahuje 8 úloh - doporučený čas 4 minuty na úlohu.
Autor: Jitka Kalná
26.10. 11

Test kvadratické křivky 3

Ročníky: SŠ 3.,
Test využívá hlasovací zařízení ACTIVote - pro každého žáka 1 zařízení. Obsahuje 7 úloh - doporučený čas 4 minuty na úlohu.
Autor: Jitka Kalná
31.10. 11

Test kvadratické křivky 4

Ročníky: SŠ 3.,
Test využívá hlasovací zařízení ACTIVote - pro každého žáka 1 zařízení. Obsahuje 7 úloh - doporučený čas 4 minuty na úlohu.
Autor: Jitka Kalná
17.11. 11

Test z analytické geometrie 1 - vektory

Ročníky: SŠ 3.,
7 testových otázek s využitím ActiVote, přiřazování souřadnic vektorů podle obrázku
28.03. 11

Thaletova kružnice a její užití

Ročníky: SŠ 1.,
Odvození pojmu, řešení typových úloh
Autor: Jitka Kalná
24.11. 11

Třetí odmocnina

Ročníky: SŠ 1.,
Třetí odmocnina z nezáporného čísla
28.03. 11

Trigonometrické věty - závěrečný přehled

Ročníky: SŠ 2.,
opakování trigonometrických vět
24.11. 11

Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku 1

Ročníky: SŠ 1.,
Zopakování definice goniometrických funkcí ostrého úhlu a procvičení definice .
24.11. 11

Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku 2

Ročníky: SŠ 1.,
Využití goniometrických funkcí ostrého úhlu v příkladech.
28.02. 12

Úhly - dvojice úhlů

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál je vytvořen v programu ActivInspire
13.10. 10

Úplné kvadratické rovnice

Ročníky:
Prezentace pro1.ročník. Měla by následovat po výkladu neúplných kvadratických rovnic.
22.10. 10

Vennovy diagramy - řešení úloh

Ročníky:
3 úlohy využívající Vennovy diagramy
28.03. 11

Vlastnosti absolutní hodnoty I

Ročníky: SŠ 1.,
Taoretický výklad s ukázkou na př.
28.03. 11

Vlastnosti absolutní hodnoty II

Ročníky: SŠ 1.,
Vlastnosti absolutní hodnoty, absolutní hodnota součinu a podílu, použití v úlohách.
17.10. 10

Vlastnosti funkcí

Ročníky:
Interaktivní materiál pro výuku o vlastnostech funkcí.
28.03. 11

Vlastnosti posloupnosti druhá část

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
monotónní posloupnost, omezená posloupnost
28.03. 11

Vlastnosti posloupnosti první část

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
posloupnost rostoucí/klesající
28.03. 11

Vyjádření neznámé ze vzorce

Ročníky: SŠ 1.,
Vyjádření neznámé ze vzorce
10.03. 11

Výpočet obsahu plochy určitým integrálem

Ročníky: SŠ 4.,
2 úlohy na opakování výpočtu určitého integrálu, výklad, 2 úlohy na procvičení
21.10. 10

Výroková logika 1

Ročníky:
Úvod do výrokové logiky
28.03. 11

Výroková logika 10

Ročníky: SŠ 1.,
Logická výstavba matematiky, důkazy v matematice
21.10. 10

Výroková logika 2

Ročníky:
Složené výroky a jejich pravdivostní hodnoty
21.10. 10

Výroková logika 3

Ročníky:
Složene vyroky-cvičeni
21.10. 10

Výroková logika 4

Ročníky:
Vyrokové formule. Tautologie. Kontradikce.
21.10. 10

Výroková logika 5

Ročníky:
Negace složených vyroků
28.03. 11

Výroková logika 6

Ročníky: SŠ 1.,
Výroky s kvantifikátory
28.03. 11

Výroková logika 7

Ročníky: SŠ 1.,
Výroky s kvantifikátory, jejich negace
28.03. 11

Výroková logika 8

Ročníky: SŠ 1.,
Aplikace výrokové logiky ve slovních úlohách
26.05. 11

Výroková logika 9

Ročníky: SŠ 1.,
Aplikace výrokové logiky ve slovních úlohách
28.02. 12

Vzájemná poloha přímek v rovině

Ročníky: SŠ 3.,
Analytická geometrie - výklad učiva, řešení úloh
25.10. 11

Vzájemná poloha přímky a kvadratické křivky

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad učiva s obrázky, řešená úloha na ukázku, 4 úlohy k procvičení s grafickým řešením
Autor: Jitka Kalná
08.02. 12

Vzdálenost bodu od přímky v rovině

Ročníky: SŠ 3.,
Vzorec pro výpočet vzdálenosti bodu od přímky, úlohy na procvičení
28.03. 11

Vzorce pro obsah trojúhelníku v příkladech.

Ročníky: SŠ 2.,
2 příklady na vzorce pro obsah trojúhelníku
09.03. 11

Vzorce pro počítání s mnohočleny

Ročníky: SŠ 1.,
Vzorce pro počítání s mnohočleny
06.10. 10

Znaky dělitelnosti

Ročníky:
Základy matematiky - znaky dělitelnosti