aktuality

28.06. 2017

Ukončení doby udržitelnosti

logo.JPG

Projekt Učitel ONLINE je na úplném konci své doby udržitelnosti. Dne 30. 6. 2017 končí doba udržitelnosti, ale podařilo se dojednat, že webové stránky poběží i nadále a bude tedy možné materiály dále využívat a stahovat. Za spolupráci děkujeme ACTIV Učiteli

Za vedení projektu ještě jednou děkujeme všem, kteří se na celé realizaci projektu nějak podíleli.

Vedení projektu.

Petr Bárta

18.06. 2017

Vyhlašení souteže o nejlepší studentskou práci 2016/2017

soutez17a.JPG

Vyhlásili jsme soutěž o nejlepší studentskou prezentaci školního roku 2016/2017

Soutěží se volném pokračování studentských interaktivních prezentací, kde v letošním roce soutěží výstupy třídy: 6.O. Veškeré prezentace naleznete na PEKCLOUDU a na stránkách školy:


http://websidepbtridy.wz.cz/20162017/6.o/6.o.htm

 

Hlasovat můžete na tomto odkazu ZDE!

 

Uzávěrka hlasování je: pátek 30. 6. 2017

 

Petr B

10.06. 2016

Vyhlašení souteže o nejlepší studentskou práci 2015/2016

obr.JPG

Vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou prezentaci školního roku 2015/2016

Soutěží se volném pokračování studentských interaktivních prezentací, kde v letošním roce soutěží výstupy třídy: 5.OVeškeré prezentace naleznete na PEKCLOUDU a na stránkách školy: http://websidepbtridy.wz.cz/20152016/5o/5.o.htm

Hlasovat můžete na tomto odkazu ZDE!

Uzávěrka hlasování je: neděle 26. 6. 2016

Petr B.

08.10. 2015

Dotazník pro uzavření realizace globálních grantů

Vážená paní, vážený pane, vážený studente či žáku,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění níže uvedených dotazníků, které jsou nutné pro uzavření realizace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) ve Středočeském kraji a pro souhrnnou evaluační zprávu. Současně naše oddělení připravuje elektronickou publikaci „Příklady dobré praxe“ globálních grantů OP VK.

Dotazník je k dispozici ve dvou variantách:

  1. Pro pedagogy/lektory zařazené do projektu (dostupný zde: https://goo.gl/6r8RH1 )

  2. Pro žáky/studenty začleněné do projektu (dostupný zde: https://goo.gl/mUwmtm )

Výsledky poslouží k celkovému zhodnocení všech projektů realizovaných v rámci OP VK ve Středočeském kraji. Prováděné šetření je anonymní a výsledky budou využity pouze pro účely výše uvedené Evaluační zprávy.

Děkujeme za spolupráci a pomoc při vyplňování dotazníků.

Vedení projektu

pekarjeucitelonline.cz

svátek má Zdeňka, 23.6. 2024

Chemie Chemie

Autor:
Řadit:
22.10. 10

1 Stavba atomového jadra-prvek-izotop

Ročníky:
Stavba atomoveho jadra-prvek-izotop.
22.10. 10

3 Kvantová čísla - tvary orbitalu

Ročníky:
Kvantova čisla - tvary orbitalu
25.10. 10

4 Výstavba elektronového obalu

Ročníky:
Výstavba elektronového obalu
07.02. 12

Acetylen

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace je věnována nejznámějšímu alkynu - acetylenu.
19.02. 12

Alkadieny

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace je věnována především polymerům významných alkadienů.
25.10. 11

Alkeny - chemické vlastnosti reakce I

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace seznamuje žáky s adičními reakcemi alkenů.
21.02. 12

Alkyny I

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace je úvodní částí k problematice alkynů.
07.02. 12

Alkyny II

Ročníky: SŠ 2.,
Druhá část problematiky alkynů.
17.02. 11

Amoniak

Ročníky: ZŠ 7,
Interaktivní výklad učiva amoniaku v sekundě
22.02. 12

Areny

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace slouží k seznámení se základními poznatky o arenech.
07.02. 11

Chemická vazba, vaznost prvku.

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad vzniku chemické vazby, procvičování obsazování vrstev elektrony, znázornění vaznosti prvků vodíku, kyslíku a dusíku.
02.11. 11

Chemické reakce 1

Ročníky: SŠ 1.,
Způsob zápisu chem. reakcí. Úvodní šešit do problematiky chemických reakcí
02.11. 11

Chemické reakce 2

Ročníky: SŠ 1.,
Klasifikace chem. reakcí podle vnějších změn.
31.10. 11

Chemické reakce 3

Ročníky: SŠ 1.,
Klasifikace chem. reakcí.
26.02. 12

Chemie v životě člověka

Ročníky: ZŠ 8,
Chemie slouží i ohrožuje
26.02. 12

Člověk a energie

Ročníky: ZŠ 7,
Rozdělení zdrojů energie, jejich vliv na životní prostředí, spalování zemního plynu,zpracování ropy.
25.10. 10

Co je chemie

Ročníky:
Zavedení pojmu chemie,látka,chemická přeměna
17.02. 11

Elektronegativita, druhy chemických vazeb

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad druhů chemický vazeb na základě porovnávání elektronegativit vybraných prvků.
18.10. 10

Elektrony v obalu vybraných prvků

Ročníky:
Procvičování obsazování elektronů u atomů vybraných prvků.
25.10. 11

Enzymy

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Příprava vysvětluje mechanismus působení enzymů.
23.11. 11

Fotosynteza

Ročníky: SŠ 4.,
Příprava vysvětluje mechanismus a význam fotosyntézy.
09.03. 11

Fyzikální a chemické vlastnosti alkanů

Ročníky: SŠ 2.,
Seznámení se základními vlastnostmi a reakcemi alkanů.
25.10. 11

Fyzikální vlastnosti alkenů

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace seznamuje žáky s fyzikálními vlastnostmi alkenů.
26.02. 12

Halogeny

Ročníky: SŠ 2.,
Procvičování názvosloví sloučenin halogenů.Rovnice.
27.03. 11

Hydrolýza solí

Ročníky: SŠ 1.,
Pojmy hydrolýza soli,acidobazický charakter roztoku,příklady.
17.11. 11

Ionty

Ročníky: ZŠ 7,
Ionty - vznik, složení, vlastnosti, kombinace iontů ve sloučeninách.
16.10. 10

Izomerie - 1. část

Ročníky:
Prezentace je věnována konstituční izomerii
21.10. 10

Izomerie - 2. část

Ročníky:
Izomerie - konformační a geometrická
29.11. 11

Katabolismus bílkovin

Ročníky: SŠ 4.,
Příprava vysvětluje odbourávání bílkovin v organismu.
24.11. 11

Katabolismus lipidů

Ročníky: SŠ 4.,
Příprava Katabolismus lipidů vysvětluje odbourávání tuků v organismu.
17.11. 11

Katabolismus sacharidu

Ročníky: SŠ 4.,
Příprava popisuje a vysvětluje proces odbourávání sacharidů v organismu.
25.10. 10

Klasifikace látek

Ročníky:
Definování zákl.pojmů, rozdělení chem. čistých látek, rozdělení směsí.
17.11. 11

Kovy a nekovy

Ročníky: ZŠ 7,
Rozdělení prvků na kovy a nekovy podle vlastností a zařazení v PSP.
08.02. 12

Kovy, nekovy, procvičovací test

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičovací test se zařízením ActiVote
20.10. 11

Kyselina sírová

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad učiva
21.10. 10

Kyseliny a zásady

Ročníky:
Protolytické reakce, procvičování.
17.02. 11

Kyselost a zásaditost roztoků, neutralizace

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad učiva s interaktivními prvky výuky
06.04. 11

Lipidy 2 - vlastnosti - vyznam - mydlo

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3.,
Vysvětluje vlastnosti,reakce a význam lipidů. Dále jak vzniká mýdlo a vysvětluje prací účinky mýdla.
04.04. 11

Lipidy-struktura a slozeni

Ročníky: SŠ 3.,
Příprava popisuje strukturu a složení jednoduchých lipidů a mastných kyselin.
11.04. 12

Metabolismus_prirodnich_latek-opakovani

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Zábavnou formou zopakovat učivo o přírodních látkách a jejich funkci v živých organismech
14.03. 11

Mísení roztoků

Ročníky: SŠ 1.,
Mísení roztoků - výpočet příkladů.
26.02. 12

Monosacharidy

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Příprava vysvětluje struktury jednotlivých monosacharidů a jejich význam.
16.03. 11

Názvosloví alkanů a cykloalkanů

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace seznamuje žáky se základy názvosloví alkanů a cykloalkanů
19.10. 10

Názvosloví halogenidů

Ročníky:
Procvičování názvosloví halogenidů v sekundě.
08.02. 12

Názvosloví hydroxidů

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování názvosloví hydroxidů.
20.10. 11

Názvosloví kyselin

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování názvosloví.
16.03. 11

Názvosloví kyslíkatých kyselin

Ročníky: SŠ 1.,
Názvosloví kyslíkatých kyselin
02.11. 11

Názvosloví pomocí internetu

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování a procvičení názvosloví.
12.04. 12

Názvosloví solí - anionty

Ročníky: ZŠ 8,
Výklad učiva o aniontech solí.
08.02. 12

Názvosloví solí - pokusy

Ročníky: ZŠ 8,
Výklad učiva spojený s demonstračními pokusy přípravy solí.
26.02. 12

Od atomu k periodické soustavě prvků.

Ročníky: SŠ 1.,
Pokus o opakování v souvislostech.
26.02. 12

Od periodické soustavy prvků k chemické vazbě.

Ročníky: SŠ 1.,
Pokus o opakování v souvislostech.
26.02. 12

Od periodické soustavy prvků k chemickým vlastnostem.

Ročníky: SŠ 1.,
Pokus o opakování v souvislostech.
28.02. 12

Oligosacharidy

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Vysvětluje strukturu a význam oligosacharidů.
04.04. 11

Opakovani - Lipidy Terpeny Steroidy

Ročníky: SŠ 3.,
Cílem přípravy je zábavnější formou zopakovat učivo o lipidech a isoprenoidech.
17.11. 11

Opakování alkenů

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování některých poznatků z učiva alkenů.
26.02. 12

Opakování zkoušení. Radioaktivita_α_β

Ročníky: SŠ 1.,
Požitelné podle volby vučujícího. Také k přípravě sudenta na hodinu.
17.02. 11

Optická izomerie

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace seznamuje se základy optické izomerie
20.10. 11

Oxid siřičitý

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad učiva o oxidu siřičitém
20.10. 11

Oxid uhličitý

Ročníky: ZŠ 8,
Výklad učiva o oxidu uhličitém v tercii
20.10. 11

Oxid vápenatý

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad učiva o oxidu vápenatém
11.04. 12

Polysacharidy

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Příprava vysvětluje strukturu a význam polysacharidů.
22.10. 10

Představy o struktuře a složeni atomu-historie

Ročníky:
Představy o struktuře a složení atomu-historie
28.02. 12

Procvičení a zkoušení názvosloví solí.

Ročníky: SŠ 1.,
Práce s vloženým souborem, který může být během práce měněn za jiný.
18.10. 10

Procvičování názvosloví oxidů v sekundě

Ročníky:
Procvičení názvosloví oxidů v učivu sekundy.
08.02. 12

Procvičování názvosloví solí

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování názvosloví solí.
14.10. 10

Procvičování značek chemických prvků

Ročníky:
Procvičování značek vybraných chemických prvků v sekundě
22.10. 10

Prvky a značky

Ročníky:
Základní informace
28.10. 10

Radioaktivita

Ročníky:
radioaktivita
25.10. 11

Reakce alkenů - 2. část

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace seznamuje žáky s oxidačními reakcemi a polymeracemi alkenů.
22.10. 10

Reakce neutralizace

Ročníky:
Pojmy oxidy kyselinotvorné a zásadotvorné, kyseliny, hydroxidy, soli, neutralizace.
03.02. 11

Reakce organických sloučenin

Ročníky: SŠ 2.,
Rozdělení reakcí v organické chemii podle různých hledisek
17.11. 11

Redoxní reakce

Ročníky: ZŠ 9,
Redoxní reakce, ušlechtilé a neušlechtilé kovy, řada kovů, doplňování a vyčíslování rovnic.
17.11. 11

Síla kyselin a zásad KA,KB

Ročníky: SŠ 1.,
Rozlišení síly kyselin a zásad podle konstanty acidity a bazicity.
04.04. 11

Síra

Ročníky: SŠ 2.,
Úvod do učiva síry s využitím znalostí obecné chemie.
06.10. 10

Složení a vlastnosti organických sloučenin

Ročníky:
Prezentace se zabývá složením a vlastnostmi organických sloučenin.
04.10. 10

Směsi - opakování (hra), chemie 8

Ročníky:
Týmová soutěž na procvičení učiva o směsích
17.11. 11

Soli

Ročníky: ZŠ 7,
Názvosloví solí, vzorce solí, rovnice vzniku solí.
28.03. 11

Soustavy a jejich rozdělení. Stavové veličiny

Ročníky: SŠ 1.,
Úvod do chemické termodynamiky
04.04. 11

Steroidy

Ročníky: SŠ 3.,
Příprava vysvětluje strukturu, vlastnosti a význam steroidů.
28.02. 12

Synteza bilkovin 01022012

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Vysvětlit mechanismus syntézy bílkovin prostřednictvím nukleových kyselin.
28.03. 11

Termochemie

Ročníky: SŠ 1.,
Úvod do termochemie,základní pojmy,soustava,entalpie,1.termochemický zákon,výpočet.
28.03. 11

Termochemie 1

Ročníky: SŠ 1.,
Úvod do termochemie - základní pojmy.
28.03. 11

Termochemie 2

Ročníky: SŠ 1.,
Termochemické zákony
04.04. 11

Terpeny

Ročníky: SŠ 3.,
Příprava popisuje strukturu a význam terpenů, zvláště monoterpenů.
10.10. 10

Typy vzorců

Ročníky:
Seznamuje žáky s nejčastěji používanými typy vzorců
28.03. 11

Uhlovodiky

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace je věnována rozdělení uhlovodíků a 1. části alkanů.
05.10. 10

Úvod do organické chemie

Ročníky:
úvodní hodina výuky organické chemie v 2. ročníku
18.10. 10

Voda - čištění odpadní vody

Ročníky:
Soubor vysvětluje proces mechanického a biologického čištění vody.
17.10. 10

Voda - druhy vod - tvrdost vody - pitná voda

Ročníky:
Vysvětluje tzv.tvrdost vody a dále se zaměřuje na upravu vody ve vodárnách.
22.10. 10

Voda - roztoky - pH

Ročníky:
Cílem přípravy je vysvětlit podstatu protolytických reakcí, co způsobuje kyselost či zásaditost roztoků, k čemu slouží určení pH roztoku.
23.10. 10

Voda - struktura - vlastnosti

Ročníky:
Cílem této přípravy je vysvětlit souvislost mezi vnitřní strukturou látek a jejími vlastnostmi a dále upozornit na široký význam vody.
24.10. 10

Voda jako prostredi

Ročníky:
Cílem přípravy je vysvětlit , že voda je polární rozpouštědlo a dále, co je to roztok a jak vyjadřujeme jeho složení. Doplněno def.vztahy a příklady.
07.02. 11

Vodík

Ročníky: ZŠ 7,
Vodík - fyzikální a chemické vlastnosti, využití
17.11. 11

Vodivost roztoků

Ročníky: ZŠ 7,
Disociace solí, kyselin a hydroxidů. Vodivost roztoků. Názvosloví iontů.
28.03. 11

Výpočty z rovnic I.

Ročníky: SŠ 1.,
Výpočty založené na využití trojčlenky.
28.03. 11

Výpočty z rovnic II.

Ročníky: SŠ 1.,
Výpočty s plynnými látkami a zředěnými roztoky.
17.11. 11

Významné alkeny

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace je věnována ethenu, propenu a butenu.
08.02. 12

Významné kyseliny I (chlorovodíková a sírová)

Ročníky: ZŠ 8,
Přehled vlastností a použití kyselin.
28.02. 12

Významné kyseliny II.(kyselina dusičná)

Ročníky: ZŠ 8,
Přehled vlastností a použití. Vznik a působení kyselých dešťů.